menuleft
    ข้อมูลการแข่งขัน
arrowred2หน้าแรก
dottran2x2
arrowred2ความเป็นมา
dottran2x2
arrowred2ข้อบังคับการแข่งขัน
dottran2x2
arrowred2ระเบียบชนิดกีฬา
dottran2x2
arrowred2อุปกรณ์จัดการแข่งขัน
dottran2x2
arrowred2ชนิดกีฬา
dottran2x2
arrowred2ข้อมูลนักกีฬาที่เข้าแข่งขัน new
dottran2x2
arrowred2ปฏิทินการแข่งขัน Notice
dottran2x2
arrowred2จำนวนเหรียญรางวัล
dottran2x2
arrowred2สนามการแข่งขัน
dottran2x2
arrowred2หมายเลขโทรศัพท์
dottran2x2
arrowred2ที่พักและสวัสดิการ
dottran2x2
arrowred2แจ้งการจองห้องพักนักกีฬา Hot
dottran2x2
arrowred2อัตราค่าธรรมเนียม
dottran2x2
arrowred2ภาพบรรยากาศการแข่งขัน
dottran2x2
arrowred2ภาพสำหรับผู้สื่อข่าว
dottran2x2
arrowred2ดาวน์โหลด
dottran2x2
arrowred2ของที่ระลึกการแข่งขัน Hot
dottran2x2
arrowred2กระดานเสวนา
dottran2x2
    กำหนดการต่างๆ
arrowred2กำหนดการแข่งขัน update
dottran2x2
arrowred2กำหนดการแข่งขันตามชนิดกีฬา
dottran2x2
arrowred2กำหนดการพิธีเปิดการแข่งขัน
dottran2x2
arrowred2กำหนดการงานเลี้ยงต้อนรับ
dottran2x2
arrowred2กำหนดการประชุมผู้จัดการทีม
    ผลการแข่งขัน
arrowred2สรุปเหรียญรางวัล
dottran2x2
arrowred2ผลการแข่งขัน
    ข้อมูลทั่วไป   
arrowred2เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
  สุรนารี
dottran2x2
arrowred2เว็บไซต์ชมรมกีฬา มทส.
dottran2x2
arrowred2ระบบแจ้งข่าวเสียงตามสาย
dottran2x2
arrowred2จุดให้บริการ SUT wifi
dottran2x2
arrowred2การเดินทาง

Title

kason

MSPORT

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซี่ยงไฮ้สปอร์ต

DUNLOP Sport

FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬา

MARATHON

TOT

 

 

จำนวนเหรียญในการแข่งขันกีฬาบุคลากร
blackbar2

coin

จำนวนเหรียญรางวัลแยกตามชนิดกีฬา pdf (17/03/2552)

ลำดับ ชนิดกีฬา จำนวนเหรียญที่นับแต่ละชนิดกีฬา จำนวนเหรียญที่มอบให้นักกีฬา
ทอง เงิน ทองแดง รวม ทอง เงิน ทองแ ดง รวม
01 กีฬาบังคับ
01-01 ฟุตบอลชาย 1 1 2 4 25 25 50 100
01-02 วอลเลย์บอลหญิง 1 1 1 3 12 12 12 36
02 กีฬาเลือกสากล
02-01 กรีฑา 117 117 117 351 171 171 171 513
02-02 กอล์ฟ 21 21 21 63 29 29 29 87
02-03 เซปักตะกร้อ 3 3 6 12 25 25 50 100
02-04 เทนนิส 11 11 22 44 35 35 70 140
02-05 เทเบิลเทนนิส 11 11 22 44 28 28 56 112
02-06 แบดมินตัน 19 19 38 76 49 49 98 196
02-07 โบว์ลิ่ง 10 10 10 30 27 27 27 81
02-08 เปตอง 7 7 14 28 19 19 38 76
02-09 เรือพาย 12 12 12 36 48 48 48 144
02-10 ลีลาศ 21 21 21 63 42 42 42 126
02-11 สนุกเกอร์ 7 7 14 28 9 9 18 36
02-12 Mind Sport 18 18 36 72 33 33 66 132
03 กีฬาไทย
03-01 ตะกร้อลอดห่วง 1 1 1 3 10 10 10 30
04 กีฬาเพื่อสุขภาพ
04-01 แอโรบิก 6 6 6 18 36 36 36 108
05 กีฬาที่เจ้าภาพเลือกจัด
05-01 ครอสเวิร์ด 5 5 10 20 8 8 16 32
รวม
271 271 353 895 606 606 837 2,049

ข้อมูล     วันที่  9  มีนาคม  2552


 

footer

ปีบทองเกมส์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Copyright ©, ศูยน์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา. Powered by CEIT Team โทร. 0-4422-4978