menuleft
    ข้อมูลการแข่งขัน
arrowred2หน้าแรก
dottran2x2
arrowred2ความเป็นมา
dottran2x2
arrowred2ข้อบังคับการแข่งขัน
dottran2x2
arrowred2ระเบียบชนิดกีฬา
dottran2x2
arrowred2อุปกรณ์จัดการแข่งขัน
dottran2x2
arrowred2ชนิดกีฬา
dottran2x2
arrowred2ข้อมูลนักกีฬาที่เข้าแข่งขัน new
dottran2x2
arrowred2ปฏิทินการแข่งขัน Notice
dottran2x2
arrowred2จำนวนเหรียญรางวัล
dottran2x2
arrowred2สนามการแข่งขัน
dottran2x2
arrowred2หมายเลขโทรศัพท์
dottran2x2
arrowred2ที่พักและสวัสดิการ
dottran2x2
arrowred2แจ้งการจองห้องพักนักกีฬา Hot
dottran2x2
arrowred2อัตราค่าธรรมเนียม
dottran2x2
arrowred2ภาพบรรยากาศการแข่งขัน
dottran2x2
arrowred2ภาพสำหรับผู้สื่อข่าว
dottran2x2
arrowred2ดาวน์โหลด
dottran2x2
arrowred2ของที่ระลึกการแข่งขัน Hot
dottran2x2
arrowred2กระดานเสวนา
dottran2x2
    กำหนดการต่างๆ
arrowred2กำหนดการแข่งขัน update
dottran2x2
arrowred2กำหนดการแข่งขันตามชนิดกีฬา
dottran2x2
arrowred2กำหนดการพิธีเปิดการแข่งขัน
dottran2x2
arrowred2กำหนดการงานเลี้ยงต้อนรับ
dottran2x2
arrowred2กำหนดการประชุมผู้จัดการทีม
    ผลการแข่งขัน
arrowred2สรุปเหรียญรางวัล
dottran2x2
arrowred2ผลการแข่งขัน
    ข้อมูลทั่วไป   
arrowred2เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
  สุรนารี
dottran2x2
arrowred2เว็บไซต์ชมรมกีฬา มทส.
dottran2x2
arrowred2ระบบแจ้งข่าวเสียงตามสาย
dottran2x2
arrowred2จุดให้บริการ SUT wifi
dottran2x2
arrowred2การเดินทาง

Title

kason

MSPORT

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซี่ยงไฮ้สปอร์ต

DUNLOP Sport

FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬา

MARATHON

TOT

 

 

กำหนดการพิธีเปิดการแข่งขัน
blackbar2

กำหนดการ

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ครั้งที่ 28 “ ปีบทองเกมส์ ”

วันศุกร์ที่  1  พฤษภาคม  2552

ณ สนามกีฬาสุรพลากรีฑาสถาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


เวลา 16.00 น. - เพลงบรรยากาศงาน
  - การประชาสัมพันธ์และแจ้งลำดับขั้นตอนต่างๆ ของงาน
เวลา 16.30 น. - Vo. นำเข้าสู่สนามและเปิดตัวพิธีกร
  - พิธีกรนำเข้าสู่การต้อนรับประธานในพิธี
  - ประธานในพิธีเข้าสู่สนาม
  - เพลงมหาฤกษ์
  - พิธีกรนำเข้าสู่พิธีการและการแสดงตามลำดับ
เวลา 16.33 น. - พิธีการและขบวนพาเหรด
  ป้ายการแข่งขัน
   ขบวนธงชาติ
   MASCOT
   ขบวนเจ้าหน้าที่และนักกีฬาเข้าสู่สนามโดยเรียงลำดับตามตัวอักษร
   ขบวนคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ พร้อมด้วยการเชิญธงประจำการแข่งขันเข้าสู่สนาม
   ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกล่าวรายงาน และเรียนเชิญประธานในพิธีมอบของที่ระลึกให้กับผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขัน
   ประธานในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขัน พร้อมทั้งประกอบพิธีเปิดการแข่งขัน
   พิธีเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา
   พิธีเชิญธงการแข่งขันขึ้นสู่ยอดเสา
   พิธีกล่าวคำปฏิญาณตนของผู้แทนนักกีฬาและผู้แทนผู้ตัดสิน
เวลา 17.33 น. - พิธีจุดไฟในกระถางคบเพลิง
   จุดไฟในกระถางคบเพลิง
เวลา 17.36 น.

- การแสดงชุดที่ 1 “ เรืองงามรอยทางสร้างคุณค่า ”

   การแสดงสตอรม เพอร์คัชชั่น
   ฟ้อนรำโคราช
   ทีมแผ่นป้าย มทส. และผู้อัญเชิญตราสัญลักษณ์ มทส.
เวลา 17.48 น.

- การแสดงชุดที่ 2 เรืองงามโรจน์รุ่งฟ้า  “ ปีบทองเกมส์ ”

   ขบวนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
   กลุ่มเทิดพระเกียรติ
   การร่วมใจกันของนักกีฬาในการเทิดพระเกียรติ และการเฉลิมฉลองพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้
เวลา 18.00 น. - เสร็จสิ้นพิธีเปิดอย่างสมบูรณ์
   

  *********************


 

footer

ปีบทองเกมส์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Copyright ©, ศูยน์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา. Powered by CEIT Team โทร. 0-4422-4978