menuleft
    ข้อมูลการแข่งขัน
arrowred2หน้าแรก
dottran2x2
arrowred2ความเป็นมา
dottran2x2
arrowred2ข้อบังคับการแข่งขัน
dottran2x2
arrowred2ระเบียบชนิดกีฬา
dottran2x2
arrowred2อุปกรณ์จัดการแข่งขัน
dottran2x2
arrowred2ชนิดกีฬา
dottran2x2
arrowred2ข้อมูลนักกีฬาที่เข้าแข่งขัน new
dottran2x2
arrowred2ปฏิทินการแข่งขัน Notice
dottran2x2
arrowred2จำนวนเหรียญรางวัล
dottran2x2
arrowred2สนามการแข่งขัน
dottran2x2
arrowred2หมายเลขโทรศัพท์
dottran2x2
arrowred2ที่พักและสวัสดิการ
dottran2x2
arrowred2แจ้งการจองห้องพักนักกีฬา Hot
dottran2x2
arrowred2อัตราค่าธรรมเนียม
dottran2x2
arrowred2ภาพบรรยากาศการแข่งขัน
dottran2x2
arrowred2ภาพสำหรับผู้สื่อข่าว
dottran2x2
arrowred2ดาวน์โหลด
dottran2x2
arrowred2ของที่ระลึกการแข่งขัน Hot
dottran2x2
arrowred2กระดานเสวนา
dottran2x2
    กำหนดการต่างๆ
arrowred2กำหนดการแข่งขัน update
dottran2x2
arrowred2กำหนดการแข่งขันตามชนิดกีฬา
dottran2x2
arrowred2กำหนดการพิธีเปิดการแข่งขัน
dottran2x2
arrowred2กำหนดการงานเลี้ยงต้อนรับ
dottran2x2
arrowred2กำหนดการประชุมผู้จัดการทีม
    ผลการแข่งขัน
arrowred2สรุปเหรียญรางวัล
dottran2x2
arrowred2ผลการแข่งขัน
    ข้อมูลทั่วไป   
arrowred2เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
  สุรนารี
dottran2x2
arrowred2เว็บไซต์ชมรมกีฬา มทส.
dottran2x2
arrowred2ระบบแจ้งข่าวเสียงตามสาย
dottran2x2
arrowred2จุดให้บริการ SUT wifi
dottran2x2
arrowred2การเดินทาง

Title

kason

MSPORT

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซี่ยงไฮ้สปอร์ต

DUNLOP Sport

FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬา

MARATHON

TOT

 

  า(ร่าง)

กำหนดการงานเลี้ยงรับรองคณะนักกีฬา

ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ครั้งที่ 28 “ ปีบทองเกมส์ ”

วันศุกร์ที่  1  พฤษภาคม   2552 

 ลานศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

นักกีฬาเดินออกจากสนามกีฬา

            หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดการแข่งขัน นักกีฬาจากทุกสถาบันเดินออกจากสนามกีฬา เพื่อไปร่วมงานเลี้ยงต้อนรับคณะนักกีฬา ณ ลานศิลปวัฒนธรรม นำขบวนโดยวงมโหรีอีสานใต้ (กันตรึม)

 

การแสดงที่เวทีลานศิลปวัฒนธรรม

18.00 น.                    -  การบรรเลงดนตรีวงพื้นบ้านอีสาน (โปงลาง)

18.30 น.                    -  การแสดงนาฏศิลป์  2 ชุดการแสดง  ได้แก่

                                             - ชุดที่ 1 รำศรีโคตรบูรณ์

                                             - ชุดที่ 2 รำภูไท  3 เผ่า

19.00 น.                    -  กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมแข่งขัน และพิธีการอื่นๆ เช่น มอบของที่ระลึก

19.30 น.                    -  การแสดงชุดที่ 3 “พวกเรายินดี รวมใจบายศรี ต้อนรับพี่น้อง สู่ปีบทองเกมส์”

20.00 - 21.00 น.       -  การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน

                                             - ชุดที่ 4 รำสี่ภาค 

                                             - ชุดที่ 5 ฟ้อนแคน

                                             - ชุดที่ 6 ฟ้อนไหมไทยโคราช

                                             - ชุดที่ 7 เต้ย มทส.

21.00 - 22.00 น.       -  คณะนักกีฬาร่วมร้องเพลงคาราโอเกะตามอัธยาศัย

 

*********************

 

footer

ปีบทองเกมส์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Copyright ©, ศูยน์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา. Powered by CEIT Team โทร. 0-4422-4978