menuleft
    ข้อมูลการแข่งขัน
arrowred2หน้าแรก
dottran2x2
arrowred2ความเป็นมา
dottran2x2
arrowred2ข้อบังคับการแข่งขัน
dottran2x2
arrowred2ระเบียบชนิดกีฬา
dottran2x2
arrowred2อุปกรณ์จัดการแข่งขัน
dottran2x2
arrowred2ชนิดกีฬา
dottran2x2
arrowred2ข้อมูลนักกีฬาที่เข้าแข่งขัน new
dottran2x2
arrowred2ปฏิทินการแข่งขัน Notice
dottran2x2
arrowred2จำนวนเหรียญรางวัล
dottran2x2
arrowred2สนามการแข่งขัน
dottran2x2
arrowred2หมายเลขโทรศัพท์
dottran2x2
arrowred2ที่พักและสวัสดิการ
dottran2x2
arrowred2แจ้งการจองห้องพักนักกีฬา Hot
dottran2x2
arrowred2อัตราค่าธรรมเนียม
dottran2x2
arrowred2ภาพบรรยากาศการแข่งขัน
dottran2x2
arrowred2ภาพสำหรับผู้สื่อข่าว
dottran2x2
arrowred2ดาวน์โหลด
dottran2x2
arrowred2ของที่ระลึกการแข่งขัน Hot
dottran2x2
arrowred2กระดานเสวนา
dottran2x2
    กำหนดการต่างๆ
arrowred2กำหนดการแข่งขัน update
dottran2x2
arrowred2กำหนดการแข่งขันตามชนิดกีฬา
dottran2x2
arrowred2กำหนดการพิธีเปิดการแข่งขัน
dottran2x2
arrowred2กำหนดการงานเลี้ยงต้อนรับ
dottran2x2
arrowred2กำหนดการประชุมผู้จัดการทีม
    ผลการแข่งขัน
arrowred2สรุปเหรียญรางวัล
dottran2x2
arrowred2ผลการแข่งขัน
    ข้อมูลทั่วไป   
arrowred2เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
  สุรนารี
dottran2x2
arrowred2เว็บไซต์ชมรมกีฬา มทส.
dottran2x2
arrowred2ระบบแจ้งข่าวเสียงตามสาย
dottran2x2
arrowred2จุดให้บริการ SUT wifi
dottran2x2
arrowred2การเดินทาง

Title

kason

MSPORT

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซี่ยงไฮ้สปอร์ต

DUNLOP Sport

FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬา

MARATHON

TOT

 

 

ปฏิทินการจัดการแข่งขัน
blackbar2

Download pdf (18/03/2552)

วัน

รายการ

วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552

วันแรกของการแจ้งความจำนงเข้าร่วมแข่งขัน และการเปิดจองที่พักของมหาวิทยาลัย

วันจันทร์ที่  2  มีนาคม   2552

วันแรกของการแจ้งชนิดกีฬา ประเภท รุ่น  ของการเข้าร่วมแข่งขัน

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม  2552

วันสุดท้ายของการแจ้งความจำนงเข้าร่วมแข่งขัน และแจ้งชนิดกีฬา ประเภท รุ่น
ของการเข้าร่วมแข่งขัน 
(ขยายเวลาการแจ้งความจำนงฯ ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2552)

วันศุกร์ที่   20  มีนาคม  2552

วันสุดท้ายสำหรับการชำระค่าธรรมเนียมเข้าร่วมแข่งขันของสถาบันการศึกษา
(ขยายเวลาการชำระค่าธรรมเนียมฯ ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2552)

วันศุกร์ที่   20  มีนาคม  2552

วันแรกของการส่งรายชื่อนักกีฬา ใบสมัคร พร้อมหลักฐาน

วันจันทร์ที่  30  มีนาคม   2552

วันสุดท้ายของการส่งรายชื่อนักกีฬา ใบสมัคร พร้อมหลักฐาน
วันสุดท้ายของการชำระค่าสมัครแต่ละชนิดกีฬา

วันอังคารที่  31 มีนาคม   2552

วันสุดท้ายของการจองที่พักของมหาวิทยาลัย

วันอังคารที่  7  เมษายน  2552

จับฉลากแบ่งสายและประชุมผู้จัดการทีม กีฬาฟุตบอลชาย วอลเลย์บอลหญิง และเซปักตะกร้อ

วันจันทร์ที่   20  เมษายน  2552

วันสุดท้ายของการแจ้งความจำนงเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง
วันสุดท้ายของการชำระค่างานเลี้ยงรับรอง

วันพฤหัสบดีที่  30  เมษายน 2552

ภาคเช้า     สัมมนาวิชาการ
ภาคบ่าย    ประชุมผู้จัดการทีมกีฬา

 วันศุกร์ที่  1  พฤษภาคม 2552

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรฯ ครั้งที่ 28 และงานเลี้ยงรับรอง

 วันที่  1 –  8    พฤษภาคม  2552

การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่  28

 

หมายเหตุ              1. ปฏิทินการจัดการแข่งขันข้างต้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
                          2. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม    ฝ่ายเทคนิคกีฬา    0 4422 3422
                                                                ฝ่ายลงทะเบียนฯ   0 4422 4972
                                                                ฝ่ายที่พักฯ           0 4422 5170
                                                                ฝ่ายพิธีเปิด–ปิดฯ  0 4422 4010
                          3. ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารได้ที่      http://peebthonggame.sut.ac.th                            

ข้อมูล ณ วันที่  18 มีนาคม 2552

 

 

 

 

 

footer

ปีบทองเกมส์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Copyright ©, ศูยน์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา. Powered by CEIT Team โทร. 0-4422-4978