menuleft
    ข้อมูลการแข่งขัน
arrowred2หน้าแรก
dottran2x2
arrowred2ความเป็นมา
dottran2x2
arrowred2ข้อบังคับการแข่งขัน
dottran2x2
arrowred2ระเบียบชนิดกีฬา
dottran2x2
arrowred2อุปกรณ์จัดการแข่งขัน
dottran2x2
arrowred2ชนิดกีฬา
dottran2x2
arrowred2ข้อมูลนักกีฬาที่เข้าแข่งขัน new
dottran2x2
arrowred2ปฏิทินการแข่งขัน Notice
dottran2x2
arrowred2จำนวนเหรียญรางวัล
dottran2x2
arrowred2สนามการแข่งขัน
dottran2x2
arrowred2หมายเลขโทรศัพท์
dottran2x2
arrowred2ที่พักและสวัสดิการ
dottran2x2
arrowred2แจ้งการจองห้องพักนักกีฬา Hot
dottran2x2
arrowred2อัตราค่าธรรมเนียม
dottran2x2
arrowred2ภาพบรรยากาศการแข่งขัน
dottran2x2
arrowred2ภาพสำหรับผู้สื่อข่าว
dottran2x2
arrowred2ดาวน์โหลด
dottran2x2
arrowred2ของที่ระลึกการแข่งขัน Hot
dottran2x2
arrowred2กระดานเสวนา
dottran2x2
    กำหนดการต่างๆ
arrowred2กำหนดการแข่งขัน update
dottran2x2
arrowred2กำหนดการแข่งขันตามชนิดกีฬา
dottran2x2
arrowred2กำหนดการพิธีเปิดการแข่งขัน
dottran2x2
arrowred2กำหนดการงานเลี้ยงต้อนรับ
dottran2x2
arrowred2กำหนดการประชุมผู้จัดการทีม
    ผลการแข่งขัน
arrowred2สรุปเหรียญรางวัล
dottran2x2
arrowred2ผลการแข่งขัน
    ข้อมูลทั่วไป   
arrowred2เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
  สุรนารี
dottran2x2
arrowred2เว็บไซต์ชมรมกีฬา มทส.
dottran2x2
arrowred2ระบบแจ้งข่าวเสียงตามสาย
dottran2x2
arrowred2จุดให้บริการ SUT wifi
dottran2x2
arrowred2การเดินทาง

Title

kason

MSPORT

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซี่ยงไฮ้สปอร์ต

DUNLOP Sport

FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬา

MARATHON

TOT

 

 

ที่พักและสวัสดิการ
blackbar2

หมู่บ้านนักกีฬา
********************************

ข้อกำหนดเรื่องการจองห้องพัก “ปีบทองเกมส์”
1. เปิดให้จองห้องพักระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์-31 มีนาคม 2552
   โดยเมื่อทำการจองแล้ว ต้องชำระเงินภายใน 7 วัน หากไม่ชำระเงินภายในกำหนดวันดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์การจอง โดยโอนเงินค่าที่พักเข้าบัญชี เลขที่ 707-2-15308-5 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ธนาคารไทยพานิชย์ และส่งสำเนาเอกสารการโอนเงินไปยังฝ่ายที่พัก หมายเลขโทรสาร 0-4422-5170 คุณพรวิภา จรรยาศิริ
2. แต่ละสถาบันสามารถจองได้ทั้งแบบห้องน้ำในตัว หรือห้องน้ำรวมควบคู่กันได้ โดยต้องระบุจำนวนผู้เข้าพัก แยกชาย-หญิงให้ชัดเจน
3. ชื่อผู้จองห้องพัก และชื่อผู้ประสานงานต้องระบุให้ชัดเจน โดยอาจเป็นคนเดียวกันก็ได้ แต่ต้องสามารถประสานงานได้ทั้งก่อนและระหว่างการเข้าพัก
4. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ชำระเงินค่าที่พักแล้วเท่านั้น
5. หากมีผู้เข้าพักโดยไม่มีการแจ้งหรือจองล่วงหน้า จะต้องชำระในอัตรา 150 บาท/คน/วัน

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักกีฬา ทางมหาวิทยาลัยจึงจัดให้นักกีฬาพักในลักษณะ “หมู่บ้านนักกีฬา” โดยอยู่ไกล้กับสนามแข่งขันแทบทุกชนิดกีฬา (ยกเว้นโบว์ลิ่ง กอล์ฟ และสนุกเกอร์ ที่จัดแข่งภายนอกมหาวิทยาลัย)

     สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ในบริเวณหมู่บ้านนักกีฬา
      - สถานพยาบาล 24 ชั่วโมง
      - ลานแสดงศิลปวัฒนธรรม ศูนย์อาหารกลางคืน และมีการแสดงทุกคืน
      - โรงอาหาร
      - ห้องประชุมบริเวณหอพัก
      - ลานกว้างสำหรับการฝึกซ้อมกีฬาเตรียมการแข่งขัน
      - ห้องฟรีอินเทอร์เนตทุกหอพัก
      - อินเทอร์เนตไร้สายทุกหอพัก
      - มินิมาร์ท
      - เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญทุกหอพัก
      - ร้านเสริมสวย
      - รถเมล์บริการฟรี ภายในหมู่บ้านนักกีฬา และสนามแข่งขันภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
      - ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง พร้อมกล้องวงจรปิด
      - ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย ฟรี !!! (สามารถลงทะเบียนเพื่อขอใช้งานได้ที่ศูนย์ประสานงาน)


หอพักนักกีฬาประเภทห้องน้ำในตัว
********************************


 

พักห้องละ 3 คน ค่าที่พักเหมาจ่ายคนละ 800 บาทตลอดช่วงการแข่งขัน

      สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก ได้แก่ 
      - เตียงนอนขนาด 3x5 ฟุต พร้อมฟูกนอน หมอน ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอนบริการในห้องพัก
      - โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมไฟอ่านหนังสือ
      - อินเทอร์เนตแบบไร้สาย
      - ตู้เสื้อผ้า
      - ระเบียงตากผ้าหลังห้องพัก
      - ไม่มีพัดลม และผ้าห่มบริการ

   

 

หอพักนักกีฬาประเภทห้องน้ำรวม
******************************** 

พักห้องละ 4 คน ค่าที่พักเหมาจ่ายคนละ 600 บาทตลอดช่วงการแข่งขัน

      สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก ได้แก่ 
      - เตียงนอนขนาด 3x5 ฟุต พร้อมฟูกนอน หมอน ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอนบริการในห้องพัก
      - โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมไฟอ่านหนังสือ
      - อินเทอร์เนตแบบไร้สาย
      - ตู้เสื้อผ้า
      - ระเบียงตากผ้าหลังห้องพัก
      - ไม่มีพัดลม และผ้าห่มบริการ


ข้อมูลที่ต้องการ ในการจองหอพักผ่านระบบอินเทอร์เนต
********************************

      1.ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ E-mail ของผู้จอง
      2.ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ E-mail ของผู้ประสานงาน
      3. ชื่อสถาบันที่จอง
      4.จำนวนผู้เข้าพักทั้งหมด โดยแยกเป็น
            4.1 หญิง
            4.2 ชาย
      5. ประเภทหอพักที่จอง ได้แก่
            5.1 ห้องน้ำรวม
            5.2 ห้องน้ำในตัว
      6. วันที่เข้าพัก และเวลาที่เดินทางถึงหมู่บ้านนักกีฬา
      7. วันที่ออกจากหมู่บ้านนักกีฬา (ยังไม่ทราบ ไม่ต้องกรอก)

ผู้ประสานงานด้านที่พัก
********************************

      คุณพรวิภา จรรยาศิริ
      โทรศัพท์ 044-225126,044-225170  
      โทรสาร 044-225170  
      Email ; dorm@sut.ac.th

 

footer

ปีบทองเกมส์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Copyright ©, ศูยน์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา. Powered by CEIT Team โทร. 0-4422-4978