หน้าหลัก |  ปฏิทินรายงานผลการแข่งขัน |   |   สรุปเหรียญรางวัล |    สรุปเหรียญรางวัลตามชนิดกีฬา |  บอร์ดสรุปเหรียญ |  ตารางกีฬาที่ได้เหรียญ |  ฟอร์มบันทึกผลการแข่งขัน 
----
ผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการหลังจากการแข่งขันสิ้นสุด 24 ชั่วโมง งานรายงานผลประจำอยู่ที่อาคารศูนย์ประสานงานฝ่ายเทคนิคกีฬา
ข้อมูลไม่ถูกต้องแจ้ง ณัฐวัฒน์ 089720331 ศักดิ์ชัย 086-244-5262, สิทธา 089-719-8183
บางชนิดกีฬาไม่มีรายชื่อในตารางสรุปเหรียญทั้งที่มีการแข่งขันเพราะจำนวนสถาบันไม่ครบตามที่กำหนดจึงไม่นับเหรียญ